Διάφορες τοποθετήσεις – Στρατής Κομνηνός

Εικόνες και βίντεο από διάφορες εργασίες μας